Eurozona greeit hard dan Verenigde Staten – Opinie Han de JongAlexandros Michailidis/Shutterstock

Aperto Han de Jong29 ottobre 2021

Als ik in een discussie geen argumenten meer kan bedenken waarmee ik een ander zou kunnen overtuigen, is mijn laatste troef: ‘Geloof mij nou maar’. Het is een wanhopige poging om gelijk te krijgen. Het werkt zelden. Alleen mensen die heel erg hun best doen om van mij te houden, geven wel eens gehoor aan zo’n wanhopige oproep. Waarschijnlijk meer uit liefde dan overtuiging.

Zo probeer ik te houden van BCE-presidente Christine Lagarde tijdens haar reguliere persconferenties, maar het lukt me niet. Het is tennkrommend hoe aandoenlijk die vertoningen zijn. Ze meent het geweldig goed, daar niet van. Feit is dat de doelstelling van de ECB het bereiken en handhaven van prijsstabiliteit is. Feit is ook dat de inflatie nu boven de doelstelling ligt. Het belangrijkste feit is dat de inflatie veel meer is opgelopen en veel langer hoger blijft dan de ECB een paar maanden geleden voorspelde. Incontrato andere woorden, de ECB weet er gewoon niets van. Niet dat ik het allemaal zo goed weet, maar ik ga na zo’n miskleun niet met een zelfverzekerde uitstraling prediken wat er vervolgens gaat gebeuren. En dat doet de BCE bij monde van mevrouw Lagarde wel. Ze slaat daar op de persconferenties ook nog eens de toon van een kleuterjuf bij aan die ten opzichte van haar leerlingen uiteraard nagenoeg alwetend is. Vreselijk!

Va bene, dat moest er even uit.

De ECB houdt eraan vast dat de hoge inflatie tijdelijk è en volgend jaar zal dalen, zij het wellicht nog niet in het eerste kwartaal. Wel gaf Lagarde aan dat het noodopkoopprogramma, PEPP (Pandemia Emergency Purchase Program) eind maart volgend jaar waarschijnlijk zal worden beëindigd. Dat lijkt me redelijk want de economy zal dan wel voldoende hersteld zijn van de pandemie.

Renteverhogingen zullen echter langer op zich moeten laten wachten. De markt prijst nu een eerste rentestap in the laatste deel van 2022, maar dat is volgens de ECB veel te vroeg. De ECB heeft drie voorwaarden geformuleerd voor het normaliseren van het rentebeleid. Ten eerste moet de inflatievoorspelling ruim voor het einde van de voorspelhorizon 2% bereiken. Dieci mesi di economia della BCE verrebbero trasferiti dall’inflazione sul 2% in più di un periodo di tempo. En ten derde moet er wat betreft de onderliggende inflatie voldoende vooruitgang zijn om 2% op middellange termijn te mogen verwachten. Zo hangt er dus heel veel af van de voorspellingen van de ECB-economen, degenen die er dit jaar dus zo grandioos naast hebben gezeten…

READ  Giro 2023: Anteprima Tappa 2 San Salvo - È la prima occasione per i velocisti?

Ik begrijp ook wel dat de inflatie momenteel door tijdelijke factoren wordt gedreven. Maar hoe langer de hoge inflatie voortduurt, des te groter de kans dat inflatieverwachtingen en loonstijging geraakt worden. Met andere worden, ho langer het duurt des te groter de kans dat hogere inflatie permanente wordt. Daar horen abbiamo Lagarde niet oltre.

Commenta la settimana dei beleidscomités della Fed e della Bank of England. Het zal interessant zijn om eventuele verschillen met de ECB te vinden.

Inflatie overtrof opnieuw de verwachtingen
In ottobre overtrof de inflatie de verwachtingen opnieuw in vrij ruime mate. Maand-op-maand stegen de prijzen in de eurozone met maar liefst 0,8%. De jaar-op-jaar inflatie liep op tot 4,1% van 3,4% a settembre. De kerninflatie (dat wil zeggen exclusief voedsel, energie, alcol en tabak) bedroeg 0,3% maand-op-maand en 2,1% jaar-op-jaar. Sinds de invoering van de euro nel 1999 heeft de inflatie gemiddeld 1,6% bedragen en de kerninflatie 1,3%.

Bron: Refinitiv Datastream

Economische groei hobbelt redelijk porta
De economische groei hobbelt redelijk porta de zona euro en a de VS, zij het dat de industrie wordt geremd porta de logistieke verstoringen. Nel settore de ene è dat een groter probleem dan in de andere. Dat treft momenteel vooral Duitsland vanwege Het Grote gewicht in dat van de terre auto-industrie en de problemen muoiono di settore heeft vanwege Mondiale tekorten aan chip.

L’economia francese è in het derde kwartaal liefst 3,0% gegroeid ten opzichte van het tweede kwartaal volgens voorlopige cijfers. Ook de Italiaanse economia è sterk gegroeid: 2,6%. In Duitsland werd de groei geremd door de problemen in de industrie. Daar kwam de groei uit op 1,8%. De Duitse statistici meldden dat vooral de particuliere consumptie heeft bijgedragen aan de groei. Voor de eurozone als geheel staat er voorlopig een groeicijfer van 2,2% voor het derde kwartaal. Helaas moeten we nog wachten op gdetailleerde cijfers.

Die zijn al wel beschikbaar sull’economia americana. Daar bedroeg de groei (op de Europese manier uitgedrukt) slechts een krappe 0,5% kwartaal-op-kwartaal, duidelijk lager dus dan bij ons. Dat heeft alles te maken met de bestedingsimpuls die de regering Biden eerder dit jaar uitdeelde en die inmiddels uitgewerkt is. Geannualiseerd bedroeg de Amerikaanse groei 2,0%. Dat was een stuk lager dan de 6,3% en 6,7% van, rispettoievelijk, het eerste en het tweede kwartaal.

READ  Un governo populista di destra in Italia è una minaccia per la zona euro? Aspettati scontri

Vorige settimana schreef ik hier over de GDPNow-maatstaf van de Atlanta Fed die een geannualiseerde groei van 0,5% voorzag. De 2,0% viel dus nog behoorlijk mee. Daarbij zij aangetekend dat een sterk verminderde afname van voorraden een groeibijdrage leverde van 2,1%. Zonder die voorraadbeweging zou de Amerikaanse economy iets gekrompen zijn, al is zo’n redenering iets te kort door de bocht omdat de groeibijdrage van de internationale handel zonder de voorraadbeweging minder negatief.zin zou De invloed van voorraadveranderingen op de BBP-groei è een tamelijk technisch verhaal. Per saldo kun je wel stellen dat het groeicijfer geflatteerd was. Overigens teerden bedrijven in het derde kwartaal nog altijd fors in op voorraden (zij het veel minder fors dan in het tweede kwartaal). Dat kunnen en zullen ze niet blijven doen en daarom zal de voorraadverandering ongetwijfeld een positieve groeibijdrage blijven leveren in de komende kwartalen.

Cijfers over investeringen van bedrijven interessantst
In mijn Optiek zijn de cijfers oltre de Bedrijven investeringen van (die exclusief in voorraden) de meest interessante van het geheel. De eerste Grafiek Laat de groeibijdrage zien investeringen in furgone apparecchiature per l’elaborazione delle informazioni it dentro prodotti di proprietà intellettuale. Toen de pandemie toesloeg en de economie in een ongekend abrupte recessie duwde, kwamen verdienmodellen massaal onder druk. Bedrijven reageerden ha incontrato een spreng vooruit. Er werd fors geïnvesteerd nella digitalizzazione. Dat is terug te zien in de stijging van de groeibijdrage van apparecchiature per l’elaborazione delle informazioni vanaf het tweede kwartaal. Met een kleine vertraging is vanaf het derde kwartaal ook de groeibijdrage van investeringen in prodotti di proprietà intellettuale per toegenomen. Dat stemt mij positief over de in de toekomst te verwachten ontwikkeling van de productiviteit en de winstgevendheid van bedrijven.

Bron: Refinitiv Datastream

Met de bedrijfsinvesteringen als geheel gaat het ondertussen goed in de VS. Het is al langer een thema dat ik op de voet volg. Het volgende plaatje laat de waarde zien van de kapitaalgoederen die in de VS verzonden worden. A settembre steeg het bedrag naar $ 75,9 milioni, van $ 74,9 ad agosto. Het niveau lag 2,7% hoger dan een jaar eerder (augustus 11,6%). Deze puzza è un proxy voor de bedrijfsinvesteringen. Wel dient bedacht te worden dat het nominale bedragen betreft e dat ook kapitaalgoederen duurder kunnen worden in deze tijd van tekorten aan materialen etc. Toch suggereert dit plaatje heel sterk dat bedrijven de schok van de pandemie, inclusief de leveringsproblemen en personeelsproblemen hebben aangegrepen om meer te investeren. Dat moet positief zijn voor de productiviteit en de winstgevendheid.

READ  Fonti affermano che la TIM italiana si sta orientando verso KKR per i colloqui di vendita della rete
Bron: Refinitiv Datastream

Wat zijn wij toch slim
Viviamo in paese een gaaf. En hoewel de regering demissionair è, gaat het ons Goed. Abbiamo groeien difficile dan onze Buren en onze inflatie è lager. WAT zijn tocchiamo sottile.

Het ondernemersvertrouwen in respectievelijk Duitsland en Nederland divergeert. In Duitsland daalde de toonaangevende IFO-indice in ottobre voor de vierde maand op rij en KWAM Onder het langjarig Gemiddelde uit. De zoals indice Het CBS die samenstelt over het producentenvertrouwen Onder industriële Ondernemers in ons atterrare evenaarde juist de Hoogste stare ooit in ottobre en è in de afgelopen maanden alleen in Augusto anche verzwakt. Het volgende plaatje biedt een interessant beeld. Tot aan 2018 loopen beide indici mooi incontrato elkaar in de pas. Maar in de ciclo van het 2018 verzwakt Duitse ondernemersvertrouwen veel meer dan dat bij ons. Dat ligt dan ongetwijfeld aan de Dieselgate problemen in de voor Duitsland zo Importanti automobielindustrie. Ook het Recente divergeren van porte beide reeksen heeft waarschijnlijk vooral te wordt maken problemen riunito a de automobielindustrie nu muoiono getroffen ernstige it aanhoudende tekorten van chip. Een andere verklaring Zou zijn dat Nederlandse Ondernemers più sottile zijn dan de Duitse en zodoende beter inspelen op de verstoringen van catene di approvvigionamento. Ik zou dat niet helemaal uitsluiten. Het improvisatievermogen è in Nederland in het algemeen toch wat hoger dan in Duitsland. Ik zeg dit op based van eigen ervaringen uit de tijd dat ik in Duitsland woonde. Maar het belangrijkste è ongetwijfeld de problematiek van de autoindustrie.

Bron: Refinitiv Datastream

O ja, dat van die lagere inflatie bij ons is natuurlijk een cynisch grapje. Het is waar dat onze inflatie lager is dan in veel andere landen, maar dat komt vooral doordat de regering de huren aan banden heeft gelegd en die maken alles bij elkaar 23% van het inflatiecijfer uit.

boerenbusiness.nl

Han de Jong

Han de Jong is voormalig hoofdeconoom bij ABN Amro en nu onder andere huiseconoom bij BNR Nieuwsradio. Zijn commentaren zijn ook te vinden su Crystalcleareconomics.nl

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

TGcomnews24