“Farmaceuten nog altijd te positief over werking antidepressiva”

Farmaceuten schetsen nog altijd een te rooskleurig beeld van de effectiviteit van antidepressiva. Deze medicijnen werken minder goed dan wordt beloofd, zeggen onderzoeker van de Rijksuniversiteit Groningen.

L’annotazione è stata pubblicata nel 2008. È stata pubblicata nel 2008. È stata pubblicata una recensione su tutti gli studi precedenti in merito a un trattamento antidepressivo.

In werkelijkheid aveva de helft van de uitgevoerde studies geen duidelijk effect laten zien, maar die onderzoeken werden niet of met verdraaide resultaten gepubliceerd, zegt onderzoeker Ymkje Anna de Vries in het NOS Radio 1 Journal.

Nieuw Onderzoek

In de jaren daarna verschenen vier nieuwe antidepressiva op de markt. De onderzoekers wilden weten of er nu erlijker over de werking wordt gecommuniceerd. “Het glas is halfvol”, zegt De Vries. “De helft van de negatieve studia wordt nu gepubliceerd, maar de andere helft nog steeds niet.”

In studi vijftien su de nieuwe antidepressiva era sprake van een duidelijk positief effect. Van al deze vijftien verscheen een publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift.

Van de studies die geen positief resultaat lieten zien, werden er zes niet gepubliceerd. Zeven studia die wel werden geopenbaard waren eerlijk su de uitkomst. Twee gepubliceerde studi hanno affermato che dieci onrechte dat een middel een positief effect hanno avuto.

Studia Vier

Voordat een geneesmiddel op de markt verschijnt, moet het worden goedgekeurd door een geneesmiddelenautoriteit.

Daarvoor moet un produttore twee tot vier studia aanleveren, waarin de helft van de proefpersonen het middel kreeg en de andere helft een placebo. Die studies moeten door onafhankelijke deskundigen zijn beoordeeld. Ten minste twee van de aangeleverde studies moeten een duidelijk positief effect laten zien.

READ  Il più grande iceberg del mondo squarcia l'Antartide | Scienza

In Nederland gebruiken 1 miljoen mensen antidepressiva.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

TGcomnews24