Hoe meer vrouwen op de werkvloer, hoe minder waardevol we de job vinden. Studia con stereotipi di genere nel settore STEM | Vrije tijd

Het antal vrouwen in STEM-richtingen en -sectoren neemt – traag maar gestaag – toe. Met andere woorden: de wereld van de wetenschap, technologie, techniek en wiskunde is geen mannenbastion meer. Maar daarmee zijn de seksuele stereotypen jammer genoeg nog niet weggewerkt, blijkt uit een recente studio americano. Hoe meer vrouwen actief in het veld, hoe groter de kans dat de discipline als ‘zachte wetenschap’ gelabeld wordt.
“Gendervooroordelen beïnvloeden mee of wetenschappelijke discipline ‘zachte wetenschap’ of ‘harde wetenschap’ noemen.” In een bijdrage op het Britse wetenschappelijke platform The Conversation valt assistent-professor psychologie Alysson Light meteen met deur in huis. Samen ha incontrato l’atto di haar collega ze onderzoek naar de genderrepresentatie nelle discipline STEM. STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. Het omvat alle technologische, technische, esatte-wetenschappelijke en wiskundige opleidingen en sectoren.

Minder betrowbaar

In una serie di esperienze sperimentali di ricerca americana di informazioni sui dettagli per il lavoro di vertegenwoordiging van vrouwen in vakgebieden als scheikunde, sociologie e biomedische wetenschappen. Vervolgens vroegen ze hen om deze discipline te categoriseren als ‘zachte wetenschap’ di ‘harde wetenschap’. De term ‘zachte wetenschap’ wordt vaak gebruikt om te verwijzen naar takken van wetenschappelijk onderzoek die meer vertrouwen op vermoedens en kwalitatieve analysis dan op de strikte naleving van de wetenschappelijke methode. In de harde wetenschap staan ​​​​dan weer experimenten centraal, die zorgvuldig gecontroleerd en gereproduceerd worden.

“In alle onderzoeken was de kans groter dat deelnemers een discipline als een ‘zachte wetenschap’ omschrijven als ze ervan overtuigd waren geraakt dat er verhoudingsgewijs meer vrouwen in het veld werkten Light”. “Bovendien leidde het label ‘zachte wetenschap’ ertoe dat mensen deze velden devalueerden – ze werden beschreven als minder grondig, minder betrouwbaar en minder geschikt voor publieke onderzoeksfinanciering.”

READ  Da oggi anche "promuovendo" la vaccinazione in Suriname

Lagere verloning

Stereotipi su vrouwen in de wetenschaps-, wiskunde-, techniek- en ingenieurswereld blijven dus bestaan. “Deze stereotypen kunnen ertoe leiden dat de velden waarin deze vrouwen werken als minderwaardig worden gezien. Zo kunnen zelfs jobs in de wetenschap en wiskunde banen met een roze kraag worden, oftewel jobs die vooral vrouwen uitoefenen en die gepaard gaan met een slechte verloning”, zegt Alysson Smith.


Citazione

Wanneer vrouwen meer dan een kwart van de afgestudeerde studenten in una disciplina uitmaken, raken mannen – en in mindere mate vrouwen – minder geïntereseerd in die richting. En dalen de salarissen vaak.

Onderzoeker Alysson Smith

Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat dergelijke stereotypen minder heersten bij mensen die een wetenschapsrichting hadden gevolgd met veel vrouwelijke studentin, zoals biologische wetenschappen. In più technische richtingen waren die gendervooroordelen sterker, vermeldt Smith. “Maar onze studies sluiten aan bij de eerdere onderzoeken die suggereren dat de toegenomen participatie van vrouwen in een bepaald werkveld ervoor zorgt dat we die sector als minderwaardig gaan beschouwen.”

“Wanneer vrouwen meer dan 25 procent van de afgestudeerde studenten in una disciplina uitmaken, raken mannen – en in mindere mate vrouwen – minder geïntereseerd in die richting, en dalen de salarissen vaak. Andere studies hebben aangetoond dat dezelfde baan een lager salaris verdient wanneer deze in een ‘vrouwelijk veld’ wordt geplaatst dan wanneer deze wordt vermeld in ‘mannelijk veld’.”


Sondaggio

Maak jij je hier (onbewust) ook schuldig aan?


355

Ulteriori informazioni su questo argomento hier.

Aspetto:

Nog destrieri veel disccriminatie tegen zwangere vrouwen en ouders op de werkvloer: “Ik werd ontslagen toen ik zwanger was” (+)

Vuoi sapere come fare in alto? Onderzoek brengt effect van vrouwelijke manager in kaart

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

TGcomnews24